Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc nỗ lực thực hiện có hiệu quả việc kết nối giữa các địa phương của Việt Nam với Hàn Quốc

  Tin hiệp hội, Tin tức
Các địa phương có những tiệm cận khác nhau để “khai thác tiềm năng” của kiều bào nhằm triển khai hợp tác giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài với địa phương. Những năm qua, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt...
Continued

‘미래 신기술이 한 곳에’ 동신대, 2023 동신엑스포 개최

지역 주민·청년 등 1000여명 참여…광주·전남 최초 탄소중립 대실자립마을 체험센터 개소 동신대학교가 지난 23일 인공지능(AI)과 신재생 에너지 등 미래 유망기술과 신기술을 체험하고 즐길 수 있는 ‘동신엑스포’를 개최했다고 24일 밝혔다. 전남 나주시 빛가람동 동신대 혁신융합캠퍼스에서 열린 ‘지역 상생 희망의 울림!! 2023 동신EXPO’에는 지역 주민과 동신대 재학생,...
Continued
1 2 3 4 9