VKBIA – Hiệp Hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc

GIỚI THIỆU VỀ VKBIA

Tên chính thức: Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc
Tên tiếng Anh: Vietnam – Korea Businessmen & Investment Association
Tên viết tắt: VKBIA

Hiệp hội Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc là một tổ chức của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia, trí thức và những đơn vị, tổ chức có mục đích giao thương không chỉ giữa Việt Nam – Hàn Quốc mà phát triển cả các thị trường khác trên thế giới, từ đó huy động năng lực của cá nhân và tập thể vì lợi ích chung của doanh nghiệp, doanh nhân và cộng đồng. Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốcđược thành lập nhằm mục đích tạo môi trường để kết nối, hợp tác, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia – trí thức Việt Nam – Hàn Quốc; giao lưu hợp tác và phát triển với các hiệp hội, cơ quan tổ chức tại Hàn Quốc, Việt Nam và các nước khác, nhờ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác – cùng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, văn hóa và giáo dục…., góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hộicủa 2 đất nước Việt Nam & Hàn Quốc.

Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về tài chính, tuân thủ luật pháp Việt Nam, Hàn Quốc và Điều lệ Hiệp hội. Hiệp hội có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Hàn Quốc, Việt Nam và trên toàn thế giới. Hoạt động của Hiệp hội chịu sự quản lý của các đơn vị có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội (tại Hàn Quốc và Việt Nam).

Với các nhiệm vụ sau:

 • Tập hợp, thu hút và phát huy sức mạnh của mạng lưới doanh nhân, doanh nghiệp, chuyên gia, tri thức người Việt Nam, Hàn Quốc và trên khắp thế giới nhằm tăng cường hợp tác, liên doanh liên kết với nhau, tìm kiếm các cơ hội đầu tư kinh doanh trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương, cơ quan, tổ chức trong nước trong chiến lược hội nhập và phát triển góp phần đưa nền kinh tế đất nước hòa nhập thị trường toàn cầu.
 • Cung cấp thông tin hữu ích về các dự án đầu tư tiềm năng, thông tin kinh tế-thị trường, dự báo biến động của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế, cập nhật các chủ trương, chính sách của cơ quan nhà nước về các vấn đề có liên quan, giúp Hội viên nắm bắt được các cơ hội đầu tư và tình hình tại Hàn Quốc & Việt Nam và trên thế giới. Tư vấn cho Hội viên về luật pháp, thủ tục hành chính, các chính sách của Hàn Quốc, đồng thời đại diện cho Hội viên gửi đề xuất, kiến nghị tới các đơn vị có liên quan, hỗ trợ và khuyến khích đầu tư. Thông tin cho các Hội viên về chủ trương và chính sách của các cơ quan hữu quan đối với việc phát triển và hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp trong hợp tác kinh doanh, thương mại, dịch vụ và đầu tư, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, thúc đẩy hợp tác văn hóa và giáo dụctại Việt Nam, Hàn Quốc và các nước khác trên thế giới.
 • Tổ chức các sự kiện (hội nghị, hội thảo, diễn đàn…) tạo cơ hội để các doanh nhân, doanh nghiệp Hàn Quốc, Việt Nam, chuyên gia – trí thức trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và hợp tác đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ mới và động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình sản xuất, kinh doanh, hoạt động thương mại, dịch vụ, khoa học và công nghệ, văn hóa và giáo dục… ở trong và ngoài nước. Cung cấp đầy đủ các thông tin về Hội viên, trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội doanh nhân quốc tế, quảng bá và đề cao vị thế của Hội viên.
 • Quan hệ trực tiếp với các cơ quan chức năng trung ương và địa phương, các tổ chức, hiệp hội kinh tế, thương mại, công nghiệp tại Hàn Quốc – Việt Nam, trên thế giới; và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giải quyết các công việc của Hiệp hội và của các Hội viên. Tập hợp các kiến nghị và đề xuất những biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh với các cơ quan chức năng tại Hàn Quốc – Việt Nam và các nơi khác nhằm hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp, các cơ quan – tổ chức, thành viên ở trong và ngoài nước.
 • Làm cầu nối để các Hội viên có thể nắm bắt được các cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, hợp tác về khoa học – công nghệ – văn hóa – giáo dục… tại Hàn Quốc, các nước và tại Việt Nam.
 • Tổ chức đào tạo cho Hội viên bằng các hình thức phù hợp để giúp các doanh nhân thành viên cập nhật và nâng cao kiến thức và năng lực quản lý kinh doanh.
 • Hoà giải các bất đồng, tranh chấp giữa các Hội viên trên tinh thần thương lượng và hợp tác.
 • Xây dựng tổ chức của Hiệp hội và phát triển hội viên, xây dựng cơ sở vật chất và mở rộng phạm vi của Hiệp hội, lập và phát triển các mối quan hệ giữa Hiệp hội với các Hiệp hội, các cơ quan tổ chức tại các nước theo quy định của pháp luật.
 • Thành lập các tổ chức trực thuộc Hiệp hội khi cần thiết, theo quy định của pháp luật và nhu cầu hoạt động thực tế của Hiệp hội.
 • Tuyên truyền, giới thiệu văn hoá, giáo dục, ẩm thực và những giá trị cốt lõi truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc.
 • Xuất bản tập san, các tài liệu, lập website theo quy định của pháp luật nhằm tuyên truyền, định hướng phát triển của Hiệp hội và là diễn đàn để trao đổi những vấn đề thuộc Hiệp hội và các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan.