Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc nỗ lực thực hiện có hiệu quả việc kết nối giữa các địa phương của Việt Nam với Hàn Quốc

  Tin hiệp hội, Tin tức
Các địa phương có những tiệm cận khác nhau để “khai thác tiềm năng” của kiều bào nhằm triển khai hợp tác giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài với địa phương. Những năm qua, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt...
Continued

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) ký Biên bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 8/11, trong khuôn khổ Chương trình làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) đã đến thăm Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và ký Biên...
Continued
1 2 3 4 7