Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) ký Biên bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 8/11, trong khuôn khổ Chương trình làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) đã đến thăm Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và ký Biên...
Continued
1 2 3 4 5