Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) ký Biên bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 8/11, trong khuôn khổ Chương trình làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) đã đến thăm Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng và ký Biên...
Continued

한국-베트남 시장 기업진출 돕는 VK-LINKERS 발대식 가져

  Sự kiện
한국과 베트남의 위상은 포괄적이며 전략적인 동반자 관계 수립 (경기=NSP통신) 조현철 기자 = 세계적 경기 침체로 경제위기가 가속화 되는 가운데 베트남과 한국이 원 팀을 꾸려 양국의 교류 발전과 기업들의 시장 확대에 나선다. 28일 경기 안양 창업지원센터 강당에서 VKBIA, VK-LINKERS, 사랑나눔연대 주최로 ‘VK-LINKERS 발대식 및 베트남진출...
Continued
1 2 3 4 6