Bộ Khoa học Công nghệ cùng VKBIA triển khai chương trình VCIC CONNECT “Chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư và kết nối thị trường quốc tế”

Chiều 01/06/2020, tại Hà Nội, Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam – Ban QLDA Hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm Đổi mới Sáng tạo ứng phó với Biến đổi Khí hậu Việt Nam (VCIC) cùng Hiệp hội Doanh nhân Đầu tư Việt Nam...
Continued
1 2