VKBIA và VietinBank hợp tác chiến lược

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa VietinBank với Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA). Thỏa thuận thông qua các hoạt động hợp tác về dịch vụ tài chính, ngân hàng, công nghệ, truyền thông quảng bá thương hiệu, liên doanh và liên kết… để hai bên hỗ trợ nhau cùng phát triển.

VietinBank là ngân hàng thương mại Nhà nước lớn, có vai trò trụ cột của nền kinh tế với bề dày 32 năm xây dựng và phát triển. Trong những năm qua, VietinBank đã cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, tiện ích, đạt tiêu chuẩn quốc tế đến khách hàng. VietinBank luôn sẵn sàng hợp tác với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước để cùng xây dựng một hệ sinh thái giúp đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống.

VKBIA là tổ chức được thành lập nhằm kết nối, hợp tác, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia, trí thức Việt Nam – Hàn Quốc; giao lưu hợp tác và phát triển với các hiệp hội, cơ quan tổ chức tại hai nước Việt Nam, Hàn Quốc và các nước khác, nhờ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, văn hóa và giáo dục.., góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của 2 đất nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Thỏa thuận này nhằm tăng cường phối hợp ở mức độ cao hơn giữa VietinBank và VKBIA, được thực hiện thông qua các hoạt động hợp tác về dịch vụ tài chính, ngân hàng, công nghệ, truyền thông quảng bá thương hiệu, liên doanh, liên kết, hỗ trợ nhau mở rộng và phát triển. Từ đó, khai thác tốt nhất tiềm năng của thị trường và lợi thế kinh doanh của VietinBank cũng như VKBIA trên cơ sở tuân thủ pháp luật và khả năng của mỗi bên. Đồng thời hai bên sẽ phát huy thế mạnh của mình trong các lĩnh vực hoạt động và kinh doanh, hỗ trợ và sử dụng sâu rộng các sản phẩm, dịch vụ của nhau, hướng tới xây dựng quan hệ chiến lược bền vững và ngày càng phát triển.

SHARE THIS