VKBIA – Hiệp Hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc

협회 소식

특색 지어진 행사

협력-투자

우리의 파트너

작동 사진

저희에게 연락하십시오

Viglacera Building 5th Floor, 676 Hoang Hoa Tham, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam

+123 12 344 1234