VKBIA ra mắt thời báo kinh tế VKNEWS

Vậy là thời báo kinh tế VKNews (www.vknews.co.kr ) trực thuộc VKBIA đã chính thức có mặt và hy vọng sẽ sớm hiện diện tại đây khi được cấp phép của các cơ quan chức năng tại Việt Nam trong thời gian tới để Văn phòng thường trú thời báo VKNews hoạt động.
Ban điều hành VKBIA
Đây là bước đi quan trọng của VKBIA khi được cấp phép hoạt động thời báo tại Hàn Quốc và từng bước mở rộng ra quốc tế , sẽ là trang tin quan trọng bằng tiếng Hàn Quốc nhằm cập nhật và đưa thông tin đầy đủ về kinh tế , hoạt động kết nối kinh doanh giữa hai nước Việt Nam- Hàn Quốc không chỉ riêng VKBIA mà còn là địa chỉ tham chiếu uy tín về đầu tư hai chiều.
Chúc mừng những nỗ lực không mệt mỏi của Ban Điều Hành VKBIA để đưa VKNews ra mắt sớm tại Việt Nam, thật tự hào và trân trọng…!!!

 

SHARE THIS