Trọn vẹn nghĩa đồng bào

VTC kết nối trực tiếp tới cộng đồng người Việt ở nhiều quốc gia trên thế giới để cung cấp những thông tin, bình luận và phân tích về diễn biến dịch Covid-19 quy mô toàn cầu cũng như sự chung sức, đồng lòng của người Việt cả ở trong lẫn ngoài nước đẩy lùi dịch bệnh.

 

 

 

SHARE THIS