Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc nỗ lực thực hiện có hiệu quả việc kết nối giữa các địa phương của Việt Nam với Hàn Quốc

  Tin hiệp hội, Tin tức
Các địa phương có những tiệm cận khác nhau để “khai thác tiềm năng” của kiều bào nhằm triển khai hợp tác giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài với địa phương. Những năm qua, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt...
Continued